Kedves Szülők! Tisztelt Látogatók!

 

Intézményünk Marcalvárosban működő, öt csoportos óvoda. Vegyes életkor szerint szervezett csoportjainkban szeretetteljes, biztonságot adó, érzelmekben, élményekben gazdag óvodai élet kialakítására törekszünk, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot ad, a gyermekek kiegyensúlyozottak, nyugodtak, tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Nevelőmunkánkat négy csoportban „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című helyi nevelési program, egy csoportban Waldorf jellegű pedagógiai program alapján végezzük.

Pedagógiai programunk megvalósítását a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, mesére, a környezet tevékeny megismerésére építjük. Komplex művészeti élmények nyújtásával a gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítására törekszünk. Az élmény-és tapasztalatszerző, készségfejlesztő tevékenységeket az életkori és egyéni sajátosságokhoz igazodóan, mikrocsoportos formában szervezzük.

Barna maci csoportunk tevékenysége napi rendszerességgel, az óvodai élet részeként, az angol nyelvvel való játékos ismerkedéssel egészül ki.

Nagy gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak megalapozására. A mindennapi szabad mozgás a friss levegőn, az egészséges táplálkozás, a betegségmegelőzés szokásainak alakítása része mindennapjainknak.

Óvodánk hosszú évek óta látja el asztmás és allergiás gyermekek integrált nevelését. Tevékenységünkben a preventív szemlélet, az allergénszegény környezet, a megfelelő diéta biztosítása a meghatározók. Célunk a betegségtudat kialakulásának megelőzése, az egyenlő hozzáférés biztosítása.

A gyermekek életkori sajátosságai, egyéni fejlődési üteme, érdeklődése különböző. Intézményünkben minden gyermek számára a szükségleteinek megfelelő, optimális fejlesztő tevékenység, pedagógiai hatás biztosítására törekszünk. Óvodánk regisztrált tehetségpont. Kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekek számára zenei, mese-dráma és kézműves „tehetség-műhely” foglalkozásokat szervezünk.

Nagycsoportosainknak heti rendszerességgel van lehetősége ingyenesen úszni, részt venni ovi foci, ritmikus sportgimnasztika foglalkozásokon. Mindennapjainkat kirándulások, játszóházak, színház és bábszínházi látogatások, ovi-koncertek színesítik.

A gyermekek személyiségének kibontakoztatásában az őket körülvevő tárgyi és személyi környezet meghatározó. Óvodánk helyiségei tágasak, világosak, a csoportszobák, öltözők, berendezése, eszközei tükrözik pedagógiai programunk sajátosságait, biztosítják a szabad játék, az azonos időben végezhető párhuzamos tevékenységek feltételeit. Tornatermünk, tágas, jól felszerelt, udvarunk a rendszeres mozgás, szabad játék színterei.

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és leendő óvodást!

 

Major Erzsébet

tagóvoda vezető

 

 

 

Galéria

Koszorukotes_20...

Ki olvas minket

Oldalainkat 4 vendég böngészi

Belépés